Projektmenedzsment

Célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül eredményesen teljesüljenek a beruházási projekt céljai. A projektek megkövetelik a felkészült, komplex tudással rendelkező építési projektmenedzsmentet, amely képes a célravezető és kifogástalan végrehajtásról gondoskodni. A projekt az előre definiált célok elérése érdekében tett logikusan megválasztott, erőforrás felhasználással járó tevékenységek sorozata. Ezek az erőforrások lehetnek többek között: az igénybe vett anyagok, emberi munkaerő, energia, anyagok, idő és pénz. Ezt hivatott irányítani és felügyelni a projektmenedzsment, együttműködve közösen a megvalósításban részt vevő többi szereplővel. A projekt munkafolyamata, kötött sorrendű és támogató elemeket egyaránt tartalmaz. Az egyes tevékenységhez tartozó lépések logikailag kötött sorrendben követik egymást. A támogató tevékenységi lépés esetén a szakmai tevékenység végrehajtása logikailag nem kötött, de hatással van a többi tevékenység lépéselemeire. A projekt szakaszainak egyes feladataira egyértelműen vonatkozik a projektfolyamat életciklus modelljének relevanciája, azaz mindig megismétlődik a kezdeményezés – előkészítés – tervezés – zárás – értékelés sora. A folyamatok során tehát a legfontosabb szempont, hogy az építési illetve beruházási projektmenedzsment felügyelje a projekt teljes megvalósítását a tervezéstől a lezárásig.