Műszaki ellenőrzés

Az építési műszaki ellenőr az építtető/beruházó helyszíni képviselője; az adott beruházás megvalósítása során az építtető/beruházó bizalmi partnere, munkatársa.

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartását. 

Alapvető feladatait az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-a rögzíti, amely mindenek előtt utal az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényre, kiemelve abból az építési műszaki ellenőr fő tennivalóit: a hivatkozott törvény 43. §-ban foglaltak közül felel

„e) a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartásáért,

f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétéért, az elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló készenlétbe helyezéséért,

g) az építési munkaterület átadásáért,

h) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért.

A „bizalmi” jellegű tevékenységéből fakadóan az építési műszaki ellenőr az építési munkaterületen, illetve a kivitelezéssel összefüggésben felmerült bármiféle hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt – az építési naplóban igazoltan – haladéktalanul értesíteni.

Az építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési beruházás induló kivitelezési munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésétől az építési beruházás végszámlájának a kiegyenlítéséig tart. Kötelező az építtetőnek építési műszaki ellenőrt megbízni, ha

  • az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,
  • az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,
  • az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,
  • az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint, vagy

építtetői fedezetkezelő működik közre.